Destacats

VII Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental
Microbial participa amb una ponència al VII Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental, que se celebrarà a Terrassa el 15 de febrer.

 

Food Forensics a Biospain 2016
Microbial estarà a col.laborant amb Promega en la presentació de la línia de solucions per a Food Forensics.
BIOSPAIN es la major fira d'Europa organitzada per una per una associació nacional de bioindústries i una de les més grans del món pel nombre de trobades bis a bis (>3300) y pel nombre d'empreses participants (>850)

 

Nou kit per a la detecció de botulisme: FoodReady BOT
Microbial llença un nou kit per a la detecció de Clostridis productors de neurotoxines A, B, E i F segons ISO 17919

 

Microbial amplia el catàleg de kits
S'han desenvolupat kits per a la detecció d'al.lergens, GMOs, frau alimentari (autenticació espècies,etc..) així com un nou kit per a la detecció dels serogrups "typhimurium" i "enteritidis" de Salmonella spp.

 

FoodReady. Nova línia de Kits per ID d'espècies en aliments
Microbial presenta la seva nova línia de kits per a la identificació d'espècies en aliments.
Els kits FoodReady permetran la detecció semiquantitativa (detecció del % en mescles) d'un ampli nombre d'espècies com ara porc,

 

Microbial ofereix el servei d'anàlisi d'ADN de Ruminants d'acord amb el RD578/2014
L'entrada en vigor del Real Decreto 578/2014 estableix el tipus de mostreig i la metodologia a seguir en les analítiques de control de les matèries primeres destinades a alimentació animal.

Laboratoris MBL (Microbial) posa a la seva disposició el servei analític que dóna compliment a les exigències del reglament europeu i l'esmentat Real Decreto


Sobre nosaltres

Microbial és una empresa biotecnològica especialitzada en el desenvolupament i producció de sistemes d'anàlisis microbiològiques moleculars destinats a l'àmbit agroalimentari i ambiental.

Microbial porta a terme tres activitats diferents:

Portaobjectes

Tub_oligos

1. Producció de kits per a la detecció mitjançant PCR de:

 1. Bacteris patògens: aliments (Salmonella, Listeria, Campylobacter, etc...) i medi ambient (Legionella)
 2. Virus alimentaris: Norovirus
 3. Food forensics: frau alimentari, identificació d'espècies, detecció de GMOs, detecció d'al.lèrgens.

Descarregueu: la llista completa de kits

2. Serveis

 1. Identificació i classificació molecular de microorganismes
 2. Tot tipus d'anàlisis microbiològiques ràpides d'aliments i aigües

3. Formació. Cursos d'anàlisi de Legionella per PCR

Detecció de Legionella spp viables per PMA-qPCR

Legionella

Microbial li ofereix la solució completa per a la implementació del mètode de detecció de Legionella spp viables mitjançant PMA-qPCR segons ISO/TS 12869:2012

Aquesta solució inclou:

 • Termociclador
 • Sistema d'extracció d'ADN
 • Kit de detecció amb estàndard de quantificació Legiofast SPECIES.
 • Formació
 • Instal.lació "in situ"

El mètode és acreditable per ENAC com a mètode d'screening de negatius i és especialment indicat en laboratoris d'elevat nombre de mostres, en tant que redueix la resposta a menys d'un dia des de la recepció d ela mostra.

Demaneu més informació info@microbial-systems.com


Food Forensics

Ciència Forense Alimentària

Amb la nova línea de kits FoodReady, Microbial vol oferir solucions analítiques en el camp forense alimentari a partir de les anàlisis d'ADN:

 • Frau alimentari. Adulteració d'aliments
 • Identificació d'espècies: boví, porci, pollastre, gall dindi, remugants, etc...
 • Anàlisi d'rganismes modificats genèticament (GMOs)
 • Detecció d'al.lèrgens

Podeu obtenir aquí la llista de solucions que oferim en el camp de la Ciència Forense Alimentària